Cover School3 2016 kleinHet aprilnummer van ons magazine Naar School! gaat onder andere over maatwerk en de kansen die dat biedt aan leerlingen. Andere onderwerpen zijn toereikende bekostiging als voorwaarde voor goed onderwijs en de nieuwe vmbo-profielen.

Dat maatwerk meer kansen biedt aan leerlingen, wordt in het aprilnummer geïllustreerd aan de hand van wat het Picasso Lyceum in Zoetermeer doet. Rector Jeroen van Grunsven en zijn leerlingen zijn blij met het nieuwe maatwerkdiploma. Op deze openbare school is het al lang mogelijk een of meer vakken op een hoger niveau te volgen, maar voortaan levert dat ook een diploma op.

Maatwerk met vangnet

‘Als wij zien dat een leerling meer kan, geven we hem de kans een vak op hoger niveau of sneller te volgen. Nu komt daar een veilig vangnet bij voor het eindexamen. Want lukt het toch niet, dan kan de leerling het vak nu gewoon op zijn eigen niveau herkansen. Deze aanpassing zal de drempel om een vak op hoger niveau te doen, verlagen’, aldus Van Grunsven.

In het aprilnummer staat ook een artikel over toereikende bekostiging als voorwaarde voor goed onderwijs. Aanleiding voor dit artikel is dat het de laatste tijd rommelt rond de bekostigingssystematiek van het primair en voortgezet onderwijs. VOS/ABB vindt dat niet slechts het streven naar vereenvoudiging het doel mag zijn, maar dat het vooral moet gaan over een in alle opzichten toereikende bekostiging.

Advies over toereikende bekostiging

VOS/ABB wil graag input vanuit het veld over wat er nodig is om de bekostiging van het funderend onderwijs in alle opzichten toereikend te maken. U kunt uw ideeën mailen aan Hans Teegelbeckers van VOS/ABB: hteegelbeckers@vosabb.nl. Hij zal de input in samenwerking met collega’s van onder andere de Helpdesk van VOS/ABB verwerken tot een advies aan de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad.

Wat samenhangt met toereikende bekostiging, is een gezond binnenklimaat. Veel scholen hebben de laatste jaren met subsidie een ventilatiesysteem laten aanleggen. Dat klinkt mooi, maar nu blijkt dat er veel mis is met die systemen. Ze worden dikwijls ondeskundig gebruikt en het onderhoud schiet tekort. In Naar School! leest u hoe u reeds aangeschafte apparatuur optimaal inzet en welke punten belangrijk zijn bij aanschaf.

Tweelingen: apart of samen?

Hoe gaan scholen om met tweelingen? Moet je die in aparte klassen plaatsen of juist bij elkaar? Grootschalig wetenschappelijk onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om hier omzichtig mee om te gaan. Een mooi voorbeeld van een school die dit doet, is openbare basisschool Bikube in Hoofddorp.

‘Wij benaderen tweelingen op dezelfde manier als individuele kinderen, dus beide co-twins, zoals wij ze vaak noemen, hebben recht op hun eigen leerreis. Dat betekent dus dat je het beleid op dit gebied niet van tevoren dichttimmert. Geen beleid is goed beleid in dit geval. Per tweeling moet je afwegen of je ze apart of samen plaatst’, vertelt directeur Anneke Slegers van obs Bikube.

Tien nieuwe profielen vmbo

Het vmbo wordt ingrijpend vernieuwd. Vanaf augustus bieden scholen in de bovenbouw tien nieuwe profielen aan, die beter aansluiten op het mbo en de arbeidsmarkt. Het onderwijsaanbod wordt duidelijker, breder en actueler. Naar verwachting zullen scholen zich bij hun profielaanbod vooral laten leiden door hun huidige programma en de regionale arbeidsmarkt.

Scholengemeenschap De Overlaat in Waalwijk is ambitieus en gaat maar liefst zeven profielen aanbieden. Algemeen directeur/bestuurder Otto Dooijes vertelt erover in ons magazine.

Andere onderwerpen:

  • Wij gaan naar school! Jilles Groenveld en Boris Elzinga van openbare basisschool De Tweewegen in Wieringerwaard staan op de cover van het aprilnummer. Zij vertellen hoe het is om in groep 8 te zitten en naar welke school zij volgend jaar gaan.
  • Goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Directeur Ritske van der Veen benadrukt in zijn column dat openbaar onderwijs er ook is voor kinderen die met hun ouders naar Nederland zijn gevlucht. Elkaar helpen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect, daar gaat het in het openbaar en algemeen toegankelijk om!
  • Inspirerende School!Week. Een reportage met veel foto’s van de activiteiten die openbare en algemeen toegankelijke scholen ook dit keer weer hebben georganiseerd in de School!Week, die elk jaar in maart wordt gehouden.
  • Vrije dag op Suikerfeest mag. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW legt uit dat scholen zelf mogen bepalen of ze bijvoorbeeld rond het Suikerfeest een vrije dag inroosteren. In de Tweede Kamer was daar gedoe over.
  • Vrolijk cadeautje voor de wijk. Dat is het nieuwe gebouw van openbare basisschool De Keerkring in Emmeloord. Deze school ligt als een kleurrijke waaier in de wijk. Mooie foto’s laten het u zien!
  • Grote klas met dertig leerlingen kan best. Tweede Kamerlid Tjitske Siderius van de SP slaat met haar wetsvoorstel voor kleinere klassen de plank behoorlijk mis. Dat blijkt uit veel kritische reacties.
  • Hoge cijfers voor de Helpdesk. De meeste gebruikers van de Helpdesk van VOS/ABB waarderen die met een rapportcijfer 8 of 9.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download aprilnummer magazine Naar School!