Maatwerk mogelijk voor functiemix

Voor het Convenant LeerKracht in het voortgezet onderwijs blijven de vastgestelde functiemixpercentages het uitgangspunt, maar voor individuele scholen met aantoonbare tekorten kunnen op brin-niveau maatwerkafspraken worden gemaakt. Dat hebben het ministerie van OCW, de VO-raad en de vakbonden met elkaar afgesproken.

Bij de maatwerkafspraken op brin-niveau wordt bekeken in hoeverre scholen kunnen voldoen aan de functiemixdoelstellingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige personele samenstelling en het toegekende functiemixbudget.

Er is een rekenmodel ontwikkeld, waarmee een school kan zien welk functiemixpercentage realiseerbaar is. Als de school de groeipercentages niet kan realiseren, dienen deze gegevens als uitgangspunt voor maatwerkafspraken. Die komen tot stand in overleg met de medezeggenschapsraad of de vakbonden.

Het rekenmodel is in de praktijk getoetst. Er komt een handleiding bij. Het model met bijbehorende instructie en achtergrondinformatie komt naar verwachting medio april beschikbaar.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl