Maatwerk nodig bij kwaliteitsverbetering Amsterdam

Het kwaliteitsplan van de gemeente Amsterdam voor het basisonderwijs in de hoofdstad houdt te weinig rekening met specifieke omstandigheden van de scholen. Dat hebben de Amsterdamse schoolbesturen aan PvdA-onderwijswethouder Lodewijk Asscher en zijn partijgenoot en staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW laten weten. Afgesproken is dat er samen wordt bepaald welke kwaliteitsmaatregelen nodig zijn. Lees verder

De Amsterdamse schoolbestuurders voor primair onderwijs hebben met Asscher en Dijksma overlegd over de ambitie van de gemeente om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren. Wethouder Asscher lanceerde daar vorig jaar een plan voor. Hij wil strengere normen dan de onderwijsinspectie hanteert. Veel bestuurders waren hier verbaasd over.

Tijdens het overleg met hem en Dijksma werd duidelijk dat ook voor de schoolbesturen kwaliteit (uiteraard) voorop staat. Het aantal zwakke basisscholen in de hoofdstad moet omlaag. De afgelopen jaren zijn er al goede resultaten geboekt, zo constateert het ministerie van OCW. Alle betrokken partijen zijn het er echter over eens dat de kwaliteit nog beter moet.

Omdat het kwaliteitsplan van de gemeente Amsterdam te weinig rekening houdt met de specifieke situatie van individuele scholen, is afgesproken dat de besturen en de gemeente samen gaan kijken welke maatregelen nodig zijn om ook op dit punt elkaar te vinden.

Er zal onder meer worden gekeken welke rol de nieuwe referentieniveaus voor taal en rekenen hierbij kunnen spelen. Bij dit alles staat maatwerk centraal. De nieuwe afspraken moeten een aanvulling worden op het Amsterdamse Kwaliteitsakkoord uit 2008.