Het zomernummer van magazine Naar School! gaat onder andere over onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Andere onderwerpen die in het blad aan bod komen: minder werkdruk en beter onderwijs, boeddhistisch vormingsonderwijs en problemen met ouders voorkomen met goede communicatie.

‘Onderwijs aan begaafde leerlingen zit als het ware in ons DNA’, zegt rector Benedict Hamans van het openbare Stedelijk Gymnasium Schiedam. Hij vertelt wat zijn school doet om een gecertificeerde begaafdheidsprofielschool te zijn. Het zomernummer van het VOS/ABB-magazine belicht ook een openbare basisschool die specifieke aandacht heeft voor hoogbegaafde leerlingen: obs Anne Frank in Leiden. Deze school heeft daar al ruim acht jaar ervaring mee en trekt leerlingen uit Leiden en wijde omgeving.

Boeddhisme in het Westland

Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) kennen we in het openbaar onderwijs al jaren. Nieuw is boeddhistisch vormingsonderwijs. Het maakt deel uit van een pilot van de Stichting Openbaar Onderwijs Westland, die door VOS/ABB wordt begeleid. De pilot sluit naadloos aan op de diversiteit van het openbaar onderwijs, vertellen de directeuren van de basisscholen die deze vorm van vormingsonderwijs aanbieden.

In een artikel over het voorkomen van problemen met ouders, komt adviseur Siep van der Galiën van Leeuwendaal aan het woord. Hij verzorgde voor VOS/ABB de training ‘Problemen met ouders, wat nu?’. ‘Is er zo’n ouder die altijd wat heeft aan te merken? Spreek eens apart met hem of haar af en vraag wat je kunt verbeteren. Dat kan de contacten enorm verbeteren en dat maakt het werk weer leuker. Belangrijk voor de werkdruk, want wie plezier heeft in zijn werk, kan veel aan’, aldus Van der Galiën.

Werkdruk, of beter gezegd het verminderen daarvan, komt ook aan bod in een artikel over openbare basisschool Binnenstad in Maastricht. Deze school heeft de administratieve druk sterk verminderd. Alles wat belangrijk is om een leerling te volgen, past op een A3-vel, vertelt directeur Desirée Jorissen. ‘Je moet je als school bezighouden met wat goed is voor de leerling en niet hele romans schrijven. Wij staan nu heel dicht bij het kind. Daar zien we de revenuen van, het onderwijs is beter.’

Cao’s kunnen veel korter!

Het A3’tje waar alles op past, was voor directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB  inspiratie om in zijn column te pleiten voor minder omvangrijke cao’s. ‘Nu de papieren telefoonboeken niet meer bestaan, behoren de onderwijs-cao’s tot de dikste papierverslinders’, aldus Teegelbeckers. Het kan volgens hem veel korter. ‘De essentie moet zijn dat we met de grootst mogelijke flexibiliteit alles regelen tussen werkgever en werknemer met als hoger doel goed onderwijs voor alle kinderen en een fijne, uitdagende en professionele werkomgeving.’

Andere onderwerpen in het zomernummer van magazine Naar School!:

  • Training ‘Identiteit en diversiteit openbaar onderwijs’: Als schoolleider wilt u invulling geven aan het specifieke karakter van het openbaar onderwijs? Volg dan in het najaar deze training van VOS/ABB!
  • Rookvrije schoolpleinen: Hoe zorgt u ervoor dat het schoolplein rookvrij blijft en wat doet u als leerlingen vijftig meter verderop alsnog een sigaret opsteken?
  • Gebouwd op de groei: Reportage over het nieuwe gebouw van het Cburg College op het Zeeburgereiland in Amsterdam.
  • Chinees, de taal van de toekomst: Wat maakt dit vak onder leerlingen zo populair en hoe vertaalt zich dat in aantallen examenleerlingen?
  • Kloof tussen school en nieuwkomers overbruggen: het project Ouders-Nieuwkomers-School (ONS!) betrekt nieuwkomersgezinnen bij school.

Blader online door het zomernummer of download de pdf.

Magazine Naar School!

Magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Deel dit bericht: