‘Meedoen is voor kinderen zó belangrijk’, benadrukt Rick Brink, minister voor Gehandicapenzaken. In het februarinummer van magazine Naar School! van VOS/ABB staat een interview met hem over het belang van inclusief onderwijs.

Rick Brink kwam door een zeldzame aangeboren aandoening als kind al in een rolstoel terecht, maar hij ging met succes naar een reguliere school. ‘Ikzelf was gewoon Rick en onderdeel van de gemeenschap en de wijk. In mijn werk als minister van Gehandicaptenzaken tref ik het vaak heel anders aan’, vertelt Brink.

‘Natuurlijk vraagt het veel van een reguliere school om leerlingen met een beperking op te nemen. En ook van ouders en leerlingen, zowel met als zonder beperking. Toch ben ik een groot voorstander van echt inclusief onderwijs. Mits je er goed over communiceert. Doe je dat goed, dan is het een gouden kans.’

Minister voor Gehandicaptenzaken Rick Brink was op woensdag 12 februari in Bussum een van de sprekers op het startcongres van de beweging Naar inclusiever onderwijs. VOS/ABB is een van de initiatiefnemers van deze beweging. Het past bij het uitgangspunt dat er goed onderwijs moet zijn voor elk kind.

Congres kernwaarden openbaar onderwijs

Er staat in het februarinummer van magazine Naar School! ook een artikel over het congres Wat is jouw verhaal?! op 18 maart in Arnhem. Dan presenteren VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs.

In het artikel komen drie sprekers aan het woord over hun verhaal op 18 maart. Zo vertelt Pauline Seebregts van Storywise dat een goed verhaal niet alleen het hoofd, maar ook het hart raakt. ‘Het laat iets zien over de ontwikkeling van een organisatie, over echte mensen en emoties.’

Jan Durk Tuinier van Stichting Vredeseducatie vertelt over de V-LAB Express. Dat is een interactieve tentoonstelling in een vrachtauto die door Nederland en Duitsland reist. De V-LAB Express laat zien dat democratie en vrede hand in hand gaan met burgerschapseducatie. U kunt op het congres een kijkje nemen in de V-LAB Express.

Ook docent en onderzoeker Bram Eidhof komt aan het woord. Hij vertelt dat scholen voor goed burgerschapsonderwijs niet hoeven te wachten op de nieuwe burgerschapswet die in augustus 2020 in werking treedt. Scholen kunnen er nu ook al mee aan de slag en dat kan ze veel opleveren, benadrukt Eidhof.

Andere onderwerpen

 • In memoriam Ritske van der Veen: de oud-directeur van VOS/ABB is op 24 januari op 68-jarige leeftijd overleden. VOS/ABB herinnert hem als een idealist met hart voor openbaar onderwijs.
 • Buiten de kaders denken! Column waarin directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB ervoor pleit om knellende regels op te rekken of zelfs los te laten.
 • Trots op SkillsLab073: alle leerlingen van Kindcentrum De Springplank in Den Bosch werken wekelijks aan wetenschap en techniek.
 • Gelijk=Gelijk?: op de openbare Fabritiusschool in Hilversum maken rolmodellen discriminatie bespreekbaar.
 • Creatieve oplossingen voor lerarentekort: LinkedIn doet wonderen, eventmanager verlaagt werkdruk en onorthodoxe maatregelen in grote steden.
 • Wetswijziging ouderbijdrage: droom komt uit of zorgen over aanbod?
 • Geruchtmakende vierkante meters: het pannaveldje bij openbare basisschool De Buut in Nijmegen is op de schop genomen vanwege geluidsoverlast.
 • Gastlessen Liliane Fonds: leerlingen duiken in de wereld van kinderen met een handicap.
 • Mensenrechteneducatie: nieuw aanbod van het College voor de Rechten van de Mens.
 • Voordeel & gemak: een greep uit het ledenaanbod van VOS/ABB.
 • Hoe zit het nu precies?: de Onderwijsjuristen van VOS/ABB beantwoorden veelgestelde vragen.
 • Nieuw in de boekenkast: een selectie uit recent verschenen boeken en andere publicaties, die relevant zijn voor het onderwijs.
 • Juridisch advies: mr. Céline Adriaansen van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB geeft uitleg over de Commissie van Beroep.

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met OnderwijsMedia.

Lees het magazine online of download het blad als pdf.

Deel dit bericht: