In het aprilnummer van magazine School! wordt uiteraard teruggeblikt op de succesvolle School!Week, maar er is natuurlijk ook aandacht voor andere succesverhalen uit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Zoals dat van openbare basisschool Op ’t Hof in het Betuwedorp Tricht, die in de categorie primair onderwijs de Nationale Onderwijsprijs in de wacht sleepte.

Ook andere openbare scholen die bij de provinciale voorrondes voor de Nationale Onderwijsprijs als winnaars uit de bus kwamen, vertellen hun succesverhalen. Een voorbeeld is openbare basisschool De Border in Amersfoort, die op YouTube een eigen schooljournaal heeft. Openbare Scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam vertelt over een project om basisschoolleerlingen in contact te laten komen met techniek.

Droomstart

In de rubriek Vijf vragen vertelt interim-locatiedirecteur Nadia Daoudi over de openbare Mavo Tien in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn, die in het nieuwe schooljaar de deuren opent. De verbouwing van het gebouw moet nog beginnen, maar de leerlingen staan al in de rij. ‘Een droomstart’, aldus Daoudi.

Passend onderwijs komt aan bod in twee artikelen. Rein Beld, Anja Jansen en Liesbeth Wijga van het Dr. Nassau College in Assen laten zien hoe deze openbare school er alles aan doet om chronisch zieke leerlingen binnenboord te houden. De Duitse hoogleraar Theresia Degener gaat in op het internationale verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Zij is vice-voorzitter is van het VN-comité dat controleert of landen zich aan dit verdrag houden, dat onder andere betrekking heeft op inclusief onderwijs.

Kwink

In een artikel over het tegengaan van pesten, wordt de openbare Wilhelminaschool in Coevorden belicht. Deze school werkt met de nieuwe methode Kwink, die is gebaseerd op sociaal-emotioneel leren. De gedachte hierachter is dat als kinderen zich positief gedragen en als er een veilig schoolklimaat is, geen anti-pestprogramma’s nodig zijn. Ofwel: voorkomen is beter dan genezen.

Directeur Bart Jan Geert van het openbare Walburg College in Zwijndrecht vertelt enthousiast over So you think you can eat?. Deze aanstekelijke gezondheidsshow van fitnessprofessional Andy Han overtuigt pubers van het belang van gezond eten en voldoende bewegen. Op het Walburg is het gelukt het patroon van kroketten, milkshakes en XXL-zakken chips te doorbreken.

Andere onderwerpen die in het aprilnummer aan bod komen:

  • Aanbesteden, een vak apart: schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen met korting gebruikmaken van de diensten van bureau Poelmann van den Broek.
  • MR merkt gevolgen van de nieuwe CAO PO: medezeggenschapstrainer Henk Nieborg van de Vereniging openbaar Onderwijs vertelt.
  • Hoe houden we de benzinetoerist in Nederland?: over de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.
  • Samsam maakt wereldwijs: het bekende tijdschrift heeft zich in de afgelopen 40 jaar ontwikkeld tot een multimediaal platform voor mondiaal burgerschap.

U kunt de digitale versie van magazine School! gratis downloaden.

Abonnement?

Magazine School! is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt zeven keer per jaar. Het is een gezamenlijk uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het blad wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 29,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

Deel dit bericht: