Magazine School! mogelijk vertraagd door staking TNT

De bezorging van het decembernummer van onderwijsmagazine School! kan in sommige plaatsen zijn vertraagd door de driedaagse staking bij TNT Post. De staking begon dinsdagnacht en duurt tot en met vrijdagavond 23.00 uur. Dit betekent dat het nieuwe nummer van het gezamenlijke magazine van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) deze week waarschijnlijk niet overal op tijd wordt bezorgd. Lees verder

Het coververhaal gaat over de bezuiniging op passend onderwijs. VOS/ABB, vele andere onderwijsorganisaties en duizenden betrokkenen protesteerden als één blok tegen de plannen van het kabinet, maar dat mocht niet baten. De bezuiniging gaat door, in combinatie met een budgetplafond voor het speciaal onderwijs. 

Een ander actueel artikel gaat over de druk die het onderwijs ervaart om extra activiteiten in de lessen op te nemen. Twee schoolleiders uit Haarlem lanceerden onlangs het ‘manifest van de no-nonsense school’, een pleidooi voor efficiënter onderwijs. Hun top 15 van ‘onzinactiviteiten’ die ten koste zouden gaan van de lestijd, maakte veel los.

Krimpregio’s
Het fenomeen bevolkingskrimp rukt op in Nederland. Met uitzondering van Utrecht, Flevoland en de grote steden is er inmiddels vrijwel overal sprake van vergrijzing en ontgroening. Veel basisscholen zien elk jaar minder leerlingen komen en het voortgezet onderwijs ziet de bui al hangen. Schoolbesturen staan voor een grote uitdaging: het behoud van kwalitatief goed onderwijs in krimpregio’s. In dit artikel laten beleidsadviseurs van VOS/ABB en de VOO hun licht schijnen over nieuwe kansen voor scholen en besturen.

Religieuze feesten
In het plaatsje Waardenburg staat obs De Waerdenburght, een openbare school die elk schooljaar aandacht besteedt aan meerdere religieuze feesten. Onlangs vierden ze Divali, een Hindoestaans feest, waaraan iedereen enthousiast meedeed. De meeste leerlingen zijn niet religieus opgevoed, maar de school telt ook kinderen met een christelijke of islamitische achtergrond. In het artikel vertelt Maaike Heevel, directeur van de school, dat ze de viering van de religieuze feesten bewust heeft ingevoerd op school.

Met een vmbo-tl-diploma naar de havo
Scholieren die na het behalen van hun vmbo-tl-diploma willen doorstromen naar de havo, kunnen daar niet zonder meer terecht. Het merendeel van de vo-scholen neemt volgens scholierenorganisatie LAKS met alleen een diploma geen genoegen en stelt aanvullende eisen. De Tweede Kamer heeft inmiddels twee moties aangenomen, waarmee de doorstroom wordt vergemakkelijkt. Scholen houden wel het recht om aanvullende eisen te stellen. In dit artikel komen onder andere Jan de Boom, directeur/bestuurder van het openbare Zuyderzee College in Emmeloord, en Ewald Weiss van openbare scholengemeenschap West-Friesland in Hoorn aan het woord over het nut en de bezwaren van aanvullende eisen.

Wat nog meer?
Andere onderwerpen die in School! aan bod komen, zijn ‘Het verhaal van onze school’, over de succesvolle profilering van obs De Weert in Haaksbergen, die daarbij werd begeleid door de Vereniging Openbaar Onderwijs en de Leraar van het Jaar, Mathijs ter Bork, van openbare jenaplanschool ’t Broekhoes in Balinge (Drenthe). Ook kunt u lezen over het succes en de onstuimige groei van het openbaar onderwijs in Hoogerheide in West-Brabant.

Onderwijsmagazine School!
School! is hét magazine voor het openbaar onderwijs. Het is een voortzetting van de bladen Inzicht en Over Onderwijs en een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de VOO.

U kunt hier online door het nieuwe nummer van School! bladeren. De pdf-versie staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen