Magazine School! over educatief partnerschap

In het nieuwe nummer van magazine School! kunt u lezen hoe belangrijk educatief partnerschap voor goed onderwijs is. Andere onderwerpen in het magazine zijn onder meer actieve tolerantie in het openbaar onderwijs, het recente advies over de toekomst van artikel 23 en andere schooltijden. Lees verder

Educatief partnerschap legt een stevige basis voor goed onderwijs. Dat bewijst de openbare Sterrenschool in Zevenaar. Directeur Lidwien Kok vertelt ouders altijd dat die samen met de school verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. 'Dan merk ik dat er iets met ouders gebeurt. Er ontstaat een brug, waarover we samen heen en weer kunnen lopen.'

Beleidsmedewerker Simone Baalhuis is bij VOS/ABB nauw betrokken bij projecten voor educatief partnerschap, zo laat zij in het magazine zien. Scholen die educatief partnerschap op de kaart willen zetten, kunnen haar benaderen voor het diverse aanbod dat VOS/ABB heeft ontwikkeld. Na de zomervakantie zal VOS/ABB speciaal voor de leden een katern over educatief partnerschap uitgeven.

Actieve tolerantie
In het magazine staat ook een inspirerend artikel over actieve tolerantie op openbare scholen. Leerkracht Ineke Struijk van de openbare J.P. Waaleschool in Gorinchem legt uit wat dat is. 'Ik wil het woord tolerantie echt inhoud geven We moeten het actief laden met universele waarden als eerbied, rede, geluk en hoop. Anders dreigt tolerantie een leeg begrip te worden, dat in de praktijk niet veel meer inhoudt dan gedogen, terwijl het moet gaan om wederzijds respect en contact tussen mensen.'

De directeuren van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs geven in het meinummer van School! een reactie op het recente advies van de Onderwijsraad. Zij missen in het advies het woord 'ontmoeting' en vrezen voor een verdere verzuiling. Directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB noemt het zorgelijk dat er volgens de Onderwijsraad geen noodzaak is om ook in het bijzonder onderwijs algemene acceptatieplicht in te voeren.

Friese TOP-school
De rubriek over de TOP-scholen (TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld) gaat dit keer over de openbare Professor Wassenberghskoalle in het dorp Lekkum bij Leeuwarden. Hoewel deze school in een krimpgebied ligt, groeit die tegen de klippen op. Dat heeft allemaal te maken met de positieve benadering van de leerlingen, ook als ze extra zorg nodig hebben.

Er staat nog veel meer in het meinummer van School!: 

 • Rubriek Vijf Vragen: bestuursvoorzitter Wiebe Wieling (Elfstedenvereniging!) van openbare scholengemeenschap Piter Jelles in Leeuwarden.
 • Schoolwijzer in Nijmegen voor gespreide aanmelding van basisschoolleerlingen.
 • Scholen herdenken de Tweede Wereldoorlog door oorlogsmonument te adopteren.
 • Passend onderwijs: werk aan de winkel voor besturen en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden.
 • Rubriek Aan het Woord: vakdidacticus Gerhard Hartdorff over de vraag of we meer zijn dan ons brein.
 • De Jonge Akademie on Wheels bij openbare Cambium College in Zaltbommel.
 • Marktaandeel van openbare basisscholen in krimpregio Hoeksche Waard blijft groeien.
 • Tijd rijp voor andere schooltijden (bij dit nummer van School! is een publicatie van het project Andere Tijden gevoegd).
 • Rubriek School en Excursie: Muiderslot en Turing Museumpleinbus in Amsterdam.
 • Rubriek School en Recht: klacht over melding bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
 • Achtercover: opmerkelijkje nieuwtjes en cartoon van Maarten Wolterink.

Het meinummer van School! is verstuurd aan alle leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Als u School! nog niet toegestuurd krijgt en het magazine graag wilt ontvangen, kunt u voor 24,50 euro een jaarabonnement nemen. Aanmelden kan bij Karin Rode van het secretariaat van VOS/ABB: kronde@vosabb.nl.

De online versie van het meinummer van magazine School! kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen