Magazine School! over innovatie en positionering

In het eerste nummer van magazine School! van dit jaar staan innovatie en positionering centraal. Zo vertelt Maurice de Hond over het initiatief om Steve Jobsscholen op te richten. Ook gaat het februarinummer van School! over basisscholen die experimenteren met alternatieve schooltijden. En natuurlijk is er veel aandacht voor de School!Week 2013. Lees verder

Maurice de Hond is betrokken bij het initiatief Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Hij stelt dat het huidige onderwijs leerlingen voorbereidt op het verleden, terwijl de toekomst voor hen belangrijk is. De Hond pleit daarom voor een digitale revolutie. Het gaat volgens hem in het onderwijs om 21st century skills. In de Steve Jobsscholen die O4NT voor zich ziet, krijgt elke leerling een iPad die op hem of haar is afgestemd.

School! besteedt ook uitgebreid aandacht aan basisscholen die experimenteren met alternatieve schooltijden. Opmerkelijk veel openbare scholen doen hieraan mee. Alle experimenteerscholen zien dat zij hun leerlingen meer effectieve leertijd kunnen geven, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

De School!Week 2013 komt dubbel en dwars aan bod met zowel een artikel in het blad zelf als een inspirerende campagnekrant die bij het magazine is gevoegd. In de week van 18 tot en met 22 maart kunnen openbare en algemeen toegankelijke scholen in het hele land laten zien waarvoor zij staan en welke meerwaarde zij voor de maatschappij als geheel hebben. De landelijke School!Week is een initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Andere onderwerpen die in magazine School! aan bod komen:

  • De verzuiling voorbij: alle scholen openbaar?
  • Scholen besparen geld met collectieve inkoop van energie
  • Lerarenregister voor meer onderwijskwaliteit
  • TOP-school: obs Joop Westerweel in Amsterdam
  • Demografische krimp ook in de Randstad
  • UniqXL: nieuwe aanpak hoogbegaafde leerlingen
  • Het gebouw: De Groenling in Oude Pekela

Het februarinummer van magazine School! is aan alle leden van VOS/ABB en VOO en de overige abonnees verstuurd. U kunt gratis de digitale versie downloaden.

Ook een abonnement op magazine School! ? Dat kan voor 24,50 euro per jaar. Een extra jaarabonnement kost voor leden van VOS/ABB en/of VOO slechts 18,95 euro. Stuur een mailtje met uw naam en adresgegevens aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement magazine School!’.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Bijlagen