Magazine School! over krimp, imago en vertrouwen

Het aprilnummer van magazine School! gaat onder andere over de gevolgen van demografische krimp, de zin en onzin van ranglijstjes en natuurlijk over de School!Week. Tijdens de landelijke campagneweek van 18 tot en met 22 maart zetten openbare en algemeen toegankelijke scholen in het hele land zichzelf in de schijnwerpers.

In het nieuwe nummer van het gezamenlijke magazine van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs is ook aandacht voor medezeggenschap en passend onderwijs, vertelt afdelingsleider Caroline de Haas wat het geheim is van de openbare Scholengemeenschap Lelystad en laat algemeen directeur Luuk Schumer van de Stichting Eem-Vallei zien hoe schoolbesturen structureel tienduizenden euro’s kunnen besparen.

In School! staat verder een interview met de nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur van het openbaar onderwijs in Rotterdam, oud-VOS/ABB-directeur Philip Geelkerken. Het bestuur van de Stichting BOOR staat voor de zware taak weer het vertrouwen van de werkvloer te herstellen na het financiële en bestuurlijke wanbeheer onder de opgestapte bestuursvoorzitter Wim Blok.

Het aprilnummer van School!, met nog meer actuele informatie uit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, is aan alle leden van VOS/ABB en VOO en de overige abonnees verstuurd. Ook zeven keer per jaar ontvangen voor maar 24,50 euro? Neem een abonnement!

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl