Management bezuinigt ook volgend jaar op formatie

Onderwijsorganisaties verwachten ook volgend jaar op de formatie te moeten bezuinigen, maar dat zal wel wat minder zijn dan dit jaar. Dat blijkt uit een rapportage die DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van CPS heeft uitgevoerd. Lees verder

Ruim driekwart van de bovenschools managers en directeuren in het primair onderwijs verwacht volgend jaar verder toe moeten snijden in de formatie. Dit jaar doet 86 procent dat, net als in 2011. Het lijkt er dus op de bezuinigingen op de formatie in 2013 wat minder zwaar zullen worden.

Andere posten waarop het primair onderwijs ook in 2013 zal beknibbelen zijn gebouwenonderhoud, nascholing en de inhuur van derden voor scholing en/of projecten.

Het voortgezet onderwijs laat een wat ander beeld zien dan het primair onderwijs. In het vo verwachten bovenschools managers en directeuren vooral te bezuinigen op invallers en uitzendkrachten. Maar ook in het voortgezet onderwijs verwacht ruim de helft te moeten bezuinigen op de formatie van zowel onderwijsgevend als onderwijsondersteunend personeel.

Klik hier voor de integrale rapportage.