Mandaat en delegatie

Een schoolbestuur kan bestuurlijke taken en bevoegdheden mandateren aan de schoolleider. Het overdragen of delegeren van die taken en bevoegdheden aan de schoolleider is in het openbaar onderwijs echter niet toegestaan. Lees verder

Een schoolbestuur kan bestuurlijke taken en bevoegdheden mandateren aan de schoolleider. Het overdragen of delegeren van die taken en bevoegdheden aan de schoolleider is in het openbaar onderwijs echter niet toegestaan. Het bijgevoegde artikel (zie hiernaast rechts) gaat in op het onderscheid tussen mandaat en delegatie. Eveneens komt aan de orde welke plannen er zijn om toch ook in het openbaar onderwijs de delegatie van bestuurlijke taken en bevoegdheden aan de schoolleider toe te staan.
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl

Bijlagen