Manifest bijzonder onderwijs

De Bond KBO, de Besturenraad en andere organisaties voor bijzonder onderwijs stelden onlangs een politiek manifest op. Hierin benadrukken zij terecht de grote maatschappelijke waarde van het onderwijs. Ook geven ze aan dat openbare scholen garant staan voor goed onderwijs voor iedereen. … Lees verder

De Bond KBO, de Besturenraad en andere organisaties voor bijzonder onderwijs stelden onlangs een politiek manifest op. Hierin benadrukken zij terecht de grote maatschappelijke waarde van het onderwijs. Ook geven ze aan dat openbare scholen garant staan voor goed onderwijs voor iedereen. Laten we daar voor de volledigheid de andere algemeen toegankelijke scholen ook toe rekenen. Ik ben blij dat de opstellers van het manifest de onmisbaarheid van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs inzien.

Maar in het manifest komt ook een negatief aspect naar voren. De opstellers blijven namelijk hameren op de vrijheid van onderwijs. Die maakt volgens hen ‘bezield’ onderwijs mogelijk, alsof de openbare scholen daar niet voor zouden zorgen. De vrijheid van onderwijs moet volgens hen ook in de 21ste eeuw blijven bestaan om scholen de mogelijkheid te bieden leerlingen te weigeren. Hier gaat het manifest voorbij aan de maatschappelijke taak die het onderwijs heeft, namelijk optimale kansen bieden aan álle kinderen. Het mag niet zo zijn dat scholen die kansen wel bieden aan de ene groep en niet aan de andere groep leerlingen.  

Gelukkig laat de jongste Onderwijsmeter zien dat tweederde van de Nederlanders het eens is met het standpunt van de openbare en algemeen toegankelijke scholen, en dus niet met dat van de opstellers van het manifest. De praktijk leert ons bovendien dat steeds meer scholen voor bijzonder onderwijs algemene acceptatie als vanzelfsprekend ervaren. Deze positieve ontwikkeling zal ongetwijfeld doorzetten. Het manifest van de Bond KBO, de Besturenraad en de andere opstellers zie ik dan ook als een al verloren achterhoedegevecht.

De discussie over identiteit sluit aan bij het congres dat VOS/ABB op 16 november aansluitend op de algemene ledenvergadering organiseert. Klik hier voor meer informatie. Voor de volledigheid verwijs ik u ook naar het streven van VOS/ABB om in de zomervakantie een eigen verkiezingsprogramma op te stellen, waarin we zullen aangeven waar de politiek voor het onderwijs de prioriteiten moet leggen. Meer daarover vindt u hier

Joop Vlaanderen