Manifest: structureel geld voor bèta-onderwijs

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft in Amsterdam tijdens het bèta-evenement ‘Vliegende Hollanders 2008’ het manifest ‘Ruimte voor talent – ruimte voor wetenschap en techniek’ in ontvangst genomen. Lees verder

Dijksma kreeg het manifest uit handen van voorzitter Robbert Dijkgraaf van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW en twee leerlingen van VTB-scholen (Verbreding Techniek Basisonderwijs). Dat zijn basisscholen die extra aandacht geven aan wetenschap en techniek. Ongeveer eenderde van alle basisscholen (circa 2500) mag zich inmiddels VTB-school noemen.

In het manifest staat dat wetenschap, bedrijfsleven en regionale overheden de intentie hebben basisscholen te helpen bij wetenschap- en techniekonderwijs, maar dan moet de rijksoverheid wel op de lange termijn ondersteuning bieden. Het manifest is een initiatief van de Denktank VTB. Het is mede ondertekend door de PO-Raad en de VO-raad.

Klik hier voor het manifest.