Marcouch en Winsemius bij jubileumcongres

Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van Amsterdam-Slotervaart en oud-minister Pieter Winsemius behoren op 2 oktober tot de speciale gasten op het jubileumcongres van VOS/ABB. Met het congres ‘Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in 2015’ in Singer Laren viert VOS/ABB haar 10-jarig bestaan. Deelname is voor leden gratis. Lees verder

Ahmed Marcouch en openbaar onderwijs vormen een actuele combinatie, nu de stadsdeelvoorzitter heeft gezegd dat openbare scholen meer aandacht zouden moeten besteden aan de islam. Zijn standpunten maken veel reacties los in de media. Zo schreef kinderboekenschrijver Jacques Vriens, die jarenlang in het openbaar onderwijs heeft gewerkt, in Trouw het opiniestuk Ahmed Marcouch heeft gelijk. Er waren in de media echter ook (zeer) kritische kanttekeningen. Zo wordt de PvdA’er binnen zijn eigen partij ervan beschuldigd een islamiseringsagenda te voeren.

De ondertitel van het jubileumcongres over de positie van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in 2015 luidt ‘herkenbaar, aansprekend en vol betekenis’.  Hoe herkenbaar, aansprekend en waardevol zijn we, nu en in de toekomst? De standpunten van Marcouch kunnen in het licht van deze vraag een prikkelende discussie losmaken.

Niemand houdt van ze…
Oud-minister Pieter Winsemius deed als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoek naar het onderwijs aan achterstandsgroepen. Onder de titel ‘Niemand houdt van ze…’ hield hij in maart van dit jaar in Amsterdam de Kohnstammlezing.

De lezing was een vooruitblik op de resultaten van zijn onderzoek, die komend najaar bekend worden gemaakt.  Het onderzoek van Winsemius heeft alles te maken met schooluitval, een probleem waar veel openbare en algemeen toegankelijke  scholen in het voortgezet onderwijs, zowel in de stad als op het platteland, mee te kampen hebben. In het mei-nummer van het onderwijsblad Didaktief vertelde Winsemius uitvoerig over dit probleem. Dat artikel kunt u lezen in de rechterkolom hiernaast.

Er staat nog een aantal uitnodigingen uit bij andere prominente personen uit politiek en maatschappij. Wie dat zijn, houden we nog even geheim. Zodra hier meer over bekend wordt, melden wij dat uiteraard! Houdt u dus onze website in de gaten!

Kernwaarden
Het is verder de bedoeling om op het congres in Singer Laren de definitieve versie van de kernwaarden voor het openbaar onderwijs te presenteren. De kernwaarden zijn in overleg met de leden opgesteld door het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB. Op 28 mei is op een discussiebijeenkomst in Utrecht hier nog uitvoering over gedebatteerd.

Het jubileumcongres wordt omlijst met een feestelijk programma met sprekers uit politiek en maatschappij. Wie dat zijn, blijft nog even een verrassing. Dagvoorzitter is Edwin Rutten, die als veelzijdig acteur en zanger veel meer is dan tv-kinderheld Ome Willem.  Zijn kernwaarden zijn levenslust, relativeren, humor, muziek en spelen. De dag wordt afgesloten met een dinerbuffet.

De uitnodiging voor het jubileumcongres is aan alle leden van VOS/ABB verstuurd. De digitale versie staat in de rechterkolom. Deelname is voor leden gratis. U kunt zich als VOS/ABB-lid digitaal aanmelden.

Informatie: Jan Scholten, 0348-405235, jscholten@vosabb.nl

Bijlagen