Marcouch gaat ouders informeren over islamlessen

Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch laat in Amsterdam-Slotervaart een enquête onder ouders uitvoeren om de peilen of er behoefte is aan islamlessen op openbare basisscholen. Dat zegt Marcouch in Het Parool. Lees verder

De islamitische stadsdeelvoorzitter wil met islamlessen op openbare scholen voorkomen dat moslimouders hun kinderen naar de Koranschool sturen. Het is volgens hem beter om dit religieus onderwijs in de openbare school te organiseren, omdat het didactisch klimaat daar veel beter is.

Marcouch kwam vorig jaar al met zijn voorstel, wat toen veel publicitaire commotie veroorzaakte. Tot nu toe hebben islamitsche ouders in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart echter niet laten blijken of zij behoefte hebben aan islamlessen voor hun kinderen. De stadsdeelvoorzitter vermoedt dat veel ouders niet op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. De enquête moet daar verandering in brengen.

Algemeen directeur Dennis Bode van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Westelijke Tuinsteden, waaronder de openbare basischolen in Slotervaart vallen, zegt dat als er islamlessen worden gegeven, dat in heel Amsterdam moet gebeuren. Ook zouden volgens hem in deze lessen meer aspecten dan alleen de islam aan bod moeten komen. 

Bode vindt ook dat Marcouch met dienst enquête op de stoel van de schoolbestuurder gaat zitten. ‘Als ouders islamlessen willen dat er islamlessen komen, dan regel ik dat zelf wel’, aldus Bode. Bovendien heeft hij het beeld dat er in andere delen van de hoofdstad weinig animo voor het onderwerp is. ‘Ik heb het idee dat iedereen om de brij heendraait. De kans is groot dat er niets van komt’, zegt Bode.

Klik hier voor het artikel in Het Parool.