Marcouch wil islamlessen in heel Amsterdam

Stadsdeelvoorzitter Ahemd Marcouch van Amsterdam-Slotervaart vindt het een goed idee om in het openbaar basisonderwijs in heel Amsterdam islamlessen in te voeren. Hij reageert in het jongste nummer van Over Onderwijs op een pleidooi van algemeen directeur Dennis Bode van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT). Lees verder

Onder de kop ‘Als we islamlessen invoeren, doe dat dan in heel Amsterdam’ legt Bode uit dat het openbaar onderwijs de wettelijke plicht heeft om godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs aan te bieden als ouders daarom vragen. Tot nu toe echter hebben ouders in Slotervaart die behoefte niet kenbaar gemaakt, zodat er op de openbare basisscholen in het stadsdeel geen islamlessen worden aangeboden.

Maar als stadsdeelvoorzitter Marcouch vindt dat er actief onder ouders moet worden gepeild of de behoefte er wellicht toch is, dan zou dat in heel Amsterdam moeten gebeuren, vindt Bode. ‘We hebben in heel Amsterdam met min of meer dezelfde leerlingenpopulatie te maken (…). Overal heb je leerlingen met een islamitische achtergrond.’

Stadsdeelvoorzitter Marcouch staat achter het pleidooi van Bode: ‘Ik krijg inderdaad stadsbreed signalen dat er behoefte is aan islamlessen, en begrijp me goed: een kind uit Amsterdam-Noord of Oost ligt mij net zo na aan het hart als een kind uit Slotervaart.’ Hij roept het openbaar basisonderwijs in zijn stadsdeel op om met de islamlessen te beginnen, want ‘als we het is Slotervaart regelen, dan komt de rest vanzelf’.

Het artikel uit Over Onderwijs staat in de rechterkolom.

Bijlagen