Massale steun voor g/hvo in openbaar onderwijs

Op Het Plein bij de Tweede Kamer in Den Haag hebben dinsdag honderden mensen betoogd voor behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen. De betoging viel samen met de overhandiging van een petitie aan een delegatie van de Vaste Kamercommissie voor OCW. De online petitie is door ruim 29.000 mensen ondertekend.

De petitie, een initiatief van het Dienstencentrum GVO en HVO, werd overhandigd aan Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie. Hij zei op Het Plein tegen de naar schatting 400 betogers dat hij goede hoop heeft dat  g/hvo voor het openbaar onderwijs behouden kan blijven. Hij verwacht steun hiervoor van een groot deel van de oppositie, maar benadrukte ook dat in elk geval de steun van een van de coalitiepartijen PvdA en VVD nodig is.

Primaire proces aangetast!
De betoging en de petitie volgden op de bekendmaking van bezuinigingsplannen van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Zelf spreken ze van een verlegging van subsidiestromen, die niet ten koste zou gaan van het primaire proces. De realiteit leert echter dat zij met de voorgestelde stopzetting van de structurele subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor het Dienstencentrum GVO en HVO de kwaliteit van het primaire proces van het openbaar onderwijs wel degelijk aantasten.

G/hvo wordt gevolgd door ongeveer 75.000 leerlingen. Circa 700 gekwalificeerde docenten verzorgen deze waarde(n)volle vorm van onderwijs. Bovendien staat in de wet dat de openbare school gelegenheid moet bieden tot g/hvo als ouders daarom vragen. Als de subsidie wordt stopgezet, kan het openbaar onderwijs niet meer voldoen aan deze wettelijke taak.

Greep uit lumpsum!
Niet onbelangrijk: de 10 miljoen euro subsidie voor het Dienstencentrum GVO en HVO is in 2009 uit de lumpsumfinanciering gehaald. Stopzetting van de subsidie zonder terugstorting van dit bedrag in de lumpsumpot, zou dus een regelrechte bezuiniging op het onderwijs zijn, en dus niet een verlegging van de subsidiestroom!

VOS/ABB heeft de bezwaren tegen de voorgenomen stopzetting van de subsidie uiteengezet in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW. De brief is mede ondertekend door de overige besturenorganisaties, de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad, de onderwijsvakbonden en landelijke ouderorgansiaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Fotograaf Erik Kottier heeft voor het Dienstencentrum GVO en HVO een fotoserie gemaakt van de overhandiging van de petitie en de betoging bij de ingang van de Tweede Kamer.