Massale steun voor petitie passend onderwijs

De online petitie tegen de bezuiniging op passend onderwijs is door ruim 145.000 mensen ondertekend. De petitie is woensdagochtend mede namens VOS/ABB aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees verder

De aanbieding van de petitie ging vooraf aan het Kamerdebat over de beleidsbrief van minister Marja van Bijsterveldt van OCW. In die brief gaat de minister in op de invoering van passend onderwijs en de bezuiniging van 300 miljoen euro. VOS/ABB tekende direct bezwaar aan nadat de bezuiniging op Prinsjesdag was aangekondigd.

De massale steun voor de petitie, in combinatie met de 11.000 mensen die op 9 februari naar de landelijke onderwijsmanifestatie in Nieuwegein kwamen, maakt duidelijk dat de politiek niet om de protesten heen kan. Als de bezuiniging op passend onderwijs doorgaat, worden zorgleerlingen daar de dupe van. Het aantal leerlingen dat zonder onderwijs thuis komt te zitten, zal fors toenemen. Bovendien zullen naar schatting 6000 mensen hun baan verliezen, waardoor veel kennis en kunde verloren zullen gaan.

De petitie kreeg steun van onder meer VOS/ABB en andere besturenorganisaties, de Vereniging Openbaar Onderwijs, de PO-Raad, de VO-raad en de diverse onderwijsbonden.