Matchpunt Passend Werk Passend Onderwijs

Schoolbesturen doen er verstandig aan zich aan te melden bij het Matchpunt Passend Werk – Passend Onderwijs als zij vanwege bezuinigingen in het speciaal basisonderwijs en de ambulante begeleiding in cluster 3 en 4 personeel moeten ontslaan. Lees verder

Per 1 augustus 2010 wordt er fors bezuinigd op de rugzakken in het speciaal basisonderwijs (SBO) en de ambulante begeleiding in cluster 3 en 4. Het is mogelijk dat schoolbesturen zich als gevolg van deze bezuiniging genoodzaakt zien personeel te ontslaan.

De sociale partners en het ministerie van OCW hebben zich in een convenant gezamenlijk verbonden aan het zoveel mogelijk begeleiden van met ontslag bedreigde medewerkers naar een nieuwe betrekking. Hiervoor is het Matchpunt Passend Werk – Passend Onderwijs in het leven geroepen.

Schoolbesturen die personeel moeten ontslaan, doen er verstandig aan om zich bij het Matchpunt te melden. Als zij dat niet doen, heeft dat namelijk consequenties voor eventuele vergoedingsverzoeken bij het Participatiefonds.

Klik hier voor meer informatie.