Matchpunt voor sbo en (v)so nog in ontwikkeling

Er zijn nog geen definitieve afspraken over een zogenoemd matchpunt om de gevolgen van gedwongen ontslagen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs te beperken. Dat meldt de VO-raad, die hier veel vragen over krijgt. Lees verder

De intentie om een matchpunt in te richten, heeft te maken met de bezuinigingen op de leerlinggebonden financiering (LGF) en de ambulante begeleiding. De sectororganisaties PO-Raad en VO-raad willen daarover afspraken maken met de bonden en het ministerie van OCW.

Het beoogde matchpunt zal zich vooral moeten richten op ambulante begeleiders in het sbo en (v)so die boventallig (dreigen te) worden. Besturen zouden zich met passende alternatieve functies bij het matchpunt kunnen melden, zo is de gedachte. Het initiatief verkeert op dit moment nog in de ontwikkelfase. 

Zie ook het gerelateerde bericht in de rechterkolom.