De MBO Raad pleit ervoor vmbo-t en havo te integreren in voorbereidend beroepsonderwijs. De VO-raad spreekt van een ‘interessant’ voorstel. Wat vindt u ervan? Mail uw mening aan mvandenbogaerdt@vosabb.nl. 

De sectororganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs vindt dat jongeren langer de tijd moeten krijgen om te kiezen voor een bij hun talenten passende beroepsopleiding. ‘Dat kan worden gerealiseerd door vmbo-t/mavo en havo te integreren tot voorbereidend beroepsonderwijs’, aldus de MBO Raad.

Het idee is onderdeel van een de verklaring 10 bouwstenen voor een toekomstbestendig mbo die de MBO Raad, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) hebben aangeboden aan Vaste Kamercommissie Onderwijs.

Interessant

De VO-raad noemt de gedachte om vmbo-t en havo samen te voegen ‘interessant’. Voorzitter Paul Rosenmöller van de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs: ‘Uit dit manifest blijkt dat het mbo net als het vo de urgentie voelt van de ontwikkeling naar onderwijs dat sneller inspeelt op de veranderingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Onderwijs dat meer uitgaat van talenten van leerlingen in plaats van structuren en instellingen, en dat meer ruimte biedt voor leerroutes op maat.’

Uw mening!

Wat vindt u van het voorstel van de MBO Raad om vmbo-t en havo samen te voegen? Welk probleem wordt ermee opgelost? Welke kansen biedt het? Welke eventuele gevaren ziet u?

Mail uw reactie naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Deel dit bericht: