Meedenken over positie openbaar onderwijs

Het Expertise Centrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB brengt in de loop van het volgend jaar een brochure uit over het openbaar onderwijs. Leden wordt gevraagd mee te denken en te reageren op het ‘werk in uitvoering’. Lees verder

De brochure besteedt in het eerste deel aandacht aan belangrijke ontwikkelingen rondom de positie van het openbaar onderwijs in het verleden en het heden.
Daarnaast zullen we een blik in de toekomst werpen met betrekking tot de rol van het openbaar onderwijs.

Het is de bedoeling de standpunten van het ECOO ten aanzien van het openbaar onderwijs over het voetlicht te brengen. Zo zal het Expertissecentrum in het voorjaar van 2008 in overleg met de ledencommissie ECOO de identiteit van het openbaar onderwijs concreter gaan benoemen. Dit in het kader van de Code Goed Onderwijsbestuur.

In het tweede deel van de brochure wordt op hoofdlijnen ingegaan op de wettelijke kenmerken van het openbaar onderwijs in de huidige wetgeving.

Het document – dat is te beschouwen als werk in uitvoering – treft u aan in de rechterkolom hiernaast. Het bevat een terugblik op het verleden maar ook de huidige stand van zaken. Met vragen of commentaar kunt u terecht bij Maurits Huigsloot. Ook uw visie op de toekomst van het openbaar onderwijs en de rol die VOS/ABB-ECOO daar in moet spelen is welkom. De reacties worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve tekst.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl

Bijlagen