Meedoen aan experiment integraal dagarrangement?

Samenwerkingsverbanden van scholen en kinderopvangorganisaties kunnen zich aanmelden voor een experiment met integrale dagarrangementen.

Maximaal 15 samenwerkingsverbanden worden in de gelegenheid gesteld om een integraal en afwisselend dagarrangement van onderwijs en opvang aan te bieden. Het doel van dit experiment is om inzicht te verkrijgen in de gevolgen van een dergelijk dagarrangement op de onderwijsprestaties en het welbevinden van leerlingen en de mogelijkheden voor ouders tot het combineren van arbeid en zorg.

Een samenwerkingsverband dat wil deelnemen aan het experiment, kan tot 1 april 2014 een aanvraag indienen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De uiterste begindatum van het experiment is bij de aanvang van het schooljaar 2014-2015.

Klik hier voor meer informatie over over het experiment.

Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden.

Klik hier voor een recente wijziging van de regeling voor dit experiment.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl