Meer aandacht voor taal en rekenen

Het niveau van taal en rekenen moet omhoog. Dat kan door basisvaardigheden centraal te stellen. Ook moeten er meer scholing, tijd en geld worden gestoken in taal- en rekenonderwijs. Dat adviseert de commissie-Meijerink in het eindrapport ‘Over de drempels met taal en rekenen’. Lees verder

Het eindrapport is woensdag overhandigd aan minister Ronald Plasterk en de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW. Dat gebeurde in Noordwijkerhout tijdens de Panamaconferentie over rekenen en wiskunde.

In het rapport staat dat de taal- en rekenprestaties zowel in het primair als voortgezet onderwijs tussentijds moeten worden getoetst. Zo kan in kaart worden gebracht of leerlingen aan tussenniveaus voldoen. Als dat niet het geval, moeten ze worden bijgespijkerd, zo luidt het belangrijkste advies.

De minister en de staatssecretarissen verwachten in april maatregelen te kunnen presenteren om de taal- en rekenprestaties op een hoger niveau te brengen.

Klik hier voor meer informatie over het rapport op de website van de Stichting Leerplanontwikkeling. Daar kunt u onder meer het eindrapport van de commissie-Meijerink downloaden.

Woensdag werden ook de resultaten bekend van een onderzoek dat de vereniging van hogescholen uitvoerde onder ruim 2000 studenten. Op basis van die resultaten sluit de HBO-raad zich aan bij de adviezen van de commissie-Meijerink.

Klik hier voor meer informatie op de website van de HBO-raad.