Meer banenverlies door Friese krimp en bezuinigingen

De stichting Comperio voor openbaar primair onderwijs in de Friese gemeenten Oost- en Weststellingwerf ziet zich genoodzaakt 10 extra fte’s te schrappen. De leerlingenaantallen dalen sterker dan verwacht. Lees verder

Comperio had voor zijn 32 openbare scholen gerekend op een daling van in totaal 85 leerlingen per jaar, maar naar nu blijkt bedraagt die daling 135 leerlingen. De grotere krimp is volgens directeur-bestuurder Sake Saakstra vooral het gevolg van verhuizingen, zo meldt hij op de website van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Eerder schrapte Comperio 15 fte en nu moet er dus nog eens 10 fte af. De organisatie moet 1,4 miljoen euro bezuinigen. Dit hangt niet alleen samen met de gevolgen van demografische krimp, maar ook met bezuinigingen van de overheid. Zo voelt Comperio, net als alle andere schoolbesturen voor primair onderwijs, het schrappen van het budget voor bestuur en management uit de lupmsumfinanciering. Ook komen de hogere werkgeverspremies hard aan.

Saakstra denkt dat de inkrimping van het aantal fte's niet gepaard hoeft te gaan met gedwongen ontslagen. Er is een sociaal plan met daarin onder andere een premie voor werknemers die vrijwillig vertrekken.

Handreikingen 'Groeien door krimp'
Demografische krimp is van grote invloed op het onderwijs. Daarom heeft VOS/ABB twee handreikingen samengesteld, die zijn toegestuurd aan alle leden in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs.

Als u als lid van VOS/ABB kunt u inloggen via de volgende links en de handreikingen downloaden:

'Groeien door krimp' primair onderwijs

'Groeien door krimp' voortgezet onderwijs