‘Meer bevoegde docenten nodig voor gymles’

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW stuurt aan op meer kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Er zijn daarvoor meer bevoegde leraren nodig. Dat blijkt uit zijn toelichting op een onderzoeksrapport dat hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dekker heeft een nulmeting naar het bewegingsonderwijs van basisscholen laten uitvoeren. Daaruit blijkt onder andere dat er te weinig vakleerkrachten zijn en dat er mede daardoor te veel on(der)bevoegde leraren bewegingsonderwijs geven.

Slechts 29 procent van de basisscholen maakt voor bewegingsonderwijs volledig gebruik van vakleerkrachten. Opvallend is dat minder dan een kwart van de scholen gebruikmaakt van groepsleerkrachten met een brede bevoegdheid om gymles te geven in groep 3 en hoger.

Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat ‘de kwaliteit van de gymles staat of valt met de kwaliteit van de man of vrouw die voor de groep staat’. Het is voor hem van groot belang dat die gymles gegeven wordt door een bevlogen, enthousiaste en bevoegde leerkracht. ‘Het kan tenslotte niet zo zijn dat er onbevoegde leraren voor de groep staan’, aldus Dekker.