Meer dan ‘een vleugje’ levensbeschouwing

Het openbaar onderwijs biedt leerlingen meer dan ‘een vleugje’ levensbeschouwing, zoals dagblad Trouw vandaag meldt in een commentaar. Levensbeschouwing is op weg een volwaardig vakgebied te worden. Daarnaast is er zoveel vraag naar gekwalificeerde leerkrachten voor de lessen godsdienst en humanistische vorming (g/hvo), dat de scholen op wachtlijsten terecht komen. Lees verder

VOS/ABB steunt haar leden in hun streven goed levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden. Het is jammer dat er (nog) een tekort is aan g/hvo-leerkrachten, maar er zijn ook andere manieren om aandacht te besteden aan levensbeschouwing op de basisschool. Zo werkt VOS/ABB samen met pabo’s om jonge groepsleerkrachten zodanig op te leiden, dat zij oog hebben voor levensbeschouwing en dagelijks in de klas verbinding kunnen leggen tussen alle kinderen op basis van een levensbeschouwelijke ontmoeting. Leerkrachten kunnen hiervoor aan de pabo een speciale module volgen en een diploma Openbaar Onderwijs halen. Al veertien pabo’s bieden dit aan de studenten aan.

Dagblad Trouw publiceerde vandaag een artikel over de g/hvo-lessen in het openbaar onderwijs, onder de kop: ‘Koester  openbaar onderwijs met een vleugje levensbeschouwing’. Daarin wordt gesignaleerd dat er een groot tekort aan geschoolde g/hvo-leerkrachten is. Er zijn er nu zo’n 650 en veel openbare scholen staan op de wachtlijst. Trouw vindt het jammer dat het g/hvo-onderwijs daardoor onvoldoende wordt aangeboden en zegt dat scholen niet weten dat er geld voor is of het zelfs ‘maar lastig’ zouden vinden om g/hvo aan te bieden. Gisteren citeerde de krant Dienstencentrum G/HVO in deze bewoordingen.

De krant en het dienstencentrum vergeten daarbij te melden dat het beschikbare budget van tien miljoen euro te weinig is om gekwalificeerde g/hvo-leerkrachten aan alle openbare scholen te benoemen. De scholen kúnnen niet allemaal g/hvo aanbieden, omdat het geld op een bepaald punt op is. En van de scholen die er wel mee aan de slag mogen, staat er een aantal op de wachtlijst voor een leerkracht.

Schoolbesturen die dat overkomt, kiezen er meer en meer voor om hun leerkrachten het diploma Openbaar Onderwijs te laten halen. Dat is wellicht een nog betere borging van levensbeschouwing als volwaardig leergebied in het openbaar onderwijs. VOS/ABB is blij dat zoveel scholen aandacht besteden aan levensbeschouwing. Zo wordt openbaar onderwijs waardenrijk onderwijs en dat moeten we inderdaad koesteren.

Het artikel en het commentaar van Trouw kunt u lezen in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen