Meer experimenteren in primair en voortgezet onderwijs

Het primair en voortgezet onderwijs krijgen meer ruimte voor innovatieve experimenten om de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid te verbeteren. De ministerraad is akkoord met een wetsvoorstel hiertoe van minister Marja van Bijsterveldt van OCW en haar collega Maxime Verhagen van ELI. Lees verder

Het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs hebben al langer ruime experimenteermogelijkheden. Nu het primair en voortgezet onderwijs die ook krijgen, kunnen ook in deze sectoren met innovatieve concepten kwaliteitsverbeteringen worden gerealiseerd.

In het wetsvoorstel staat dat onder voorwaarden tijdelijk kan worden afgeweken van wet- en regelgeving. Voorbeelden van innovatieve experimenten die strikt genomen buiten de wet vallen, zijn de zomerscholen, de toelating van driejarigen tot het primair onderwijs en kindcentra waarin onderwijs, zorg, cultuur en sport worden ge├»ntegreerd.

Andere Tijden en Sterrenschool
VOS/ABB is actief betrokken bij de experimenten Andere Tijden en Sterrenschool, voor respectievelijk alternatieve indelingen van de schooldag en -week en de verdere integratie van onderwijs en opvang.

In het volgende nummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs, dat op 7 september verschijnt, kunt u een artikel over de openbare Sterrenschool in Apeldoorn lezen. 

Vorig jaar stond in het novembernummer van School! ook een artikel over het concept Sterrenschool. Dat artikel ging over de samenwerking tussen de openbare Theo Thijssenschool in Zutphen en kinderopvangorganisatie De Blokkentoren.

Het artikel staat op de pagina’s 14 en 15 van School! nr. 2 (2010).