Meer flexibele arbeidscontracten in het onderwijs

Scholen maken in toenemende mate gebruik van flexibele arbeidscontracten. Dat blijkt uit een verkenning van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Lees verder

Het SBO meldt dat de trend te maken heeft met een grotere financiële vrijheid in het primair en voortgezet onderwijs. Wat ook meespeelt, is dat besturen met flexibele arbeidscontracten beter kunnen inspelen op fluctuerende leerlingenaantallen, organisatorische schaalvergroting, arbeidsmarktontwikkelingen en project- en contractactiviteiten. Kwaliteit en onderwijsinhoud zijn zelden een factor, zo blijkt uit de verkenning.

Het SBO laat vervolgonderzoek doen naar de omvang van flexibele arbeidscontracten en het effect op de arbeidssfeer, de organisatie en de onderwijskwaliteit.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het SBO.

Klik hier voor de verkenning Diversiteit van arbeidsovereenkomsten in het onderwijs.