Meer geld nodig voor onderwijsonderzoek

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) moet het kennisknooppunt zijn op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daar is extra geld voor nodig. Dat staat in het advies Slimme Verbindingen.

Taken van het kennisknooppunt zijn onder andere dat onderzoek uitgevoerd wordt op basis van vraagstukken uit het onderwijs. Ook moet het NRO ervoor zorgen dat bestaande kennis vindbaar en toegankelijk is en versnippering van kennis wordt tegengaan. Bovendien moet er een landelijke kennisagenda komen met daarin de prioriteiten voor het onderwijsonderzoek. Deze verbreding en verdieping van taken en verantwoordelijkheden van het NRO vragen om extra geld van de overheid.

Het advies aan de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob is opgesteld door de sectorraden PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Lees meer…