Meer geld om schooluitval tegen te gaan

Het kabinet trekt 26 miljoen euro extra uit om het aantal schooluitvallers te verlagen. Het bedrag dat scholen krijgen voor elke dreigende uitvaller die ze binnenboord weten te houden, is omhoog gegaan van 2000 naar 2500 euro. Lees verder

De maatregel is volgens het ministerie van OCW een impuls voor scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om de komende jaren te blijven investeren in het voorkomen van uitval en om de financiële risico die hiermee samenhangen, te verkleinen.

‘Investeren in schooluitval verdient zich dubbel en dwars terug. Meer diploma’s is goed voor leerlingen, de arbeidsmarkt én het verstevigen van de economische positie van Nederland’, zo melden minister Ronald Plasterk en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW in een uitgebreider bericht op de website van hun departement.