Meer geld om tekort schoolleiders weg te werken

Twee subsidieregelingen voor meer en betere schoolleiders worden verruimd. Staatssecretaris Sharon Dijksma verdubbelt het beschikbaar budget. Lees verder

Het betreft de regeling ‘Ontwikkelingstrajecten Schoolleiders’ en ‘Opbrengstbericht Leiderschap’. Doordat veel schoolbesturen zich voor beide regelingen hebben ingeschreven, bleek het budget ontoereikend.

Dijksma verhoogt het budget voor beide regelingen van 4,7 miljoen naar ruim 9 miljoen euro. De staatssecretaris meldt op de website van haar ministerie dat het schoolleidertekort een negatieve invloed op de onderwijskwaliteit. ‘Door deze extra investering in het ontwikkelingstraject van schoolleiders kan het schoolleidertekort goeddeels worden weggewerkt’, aldus Dijksma.

Een uitgebreider bericht staat op de website van het ministerie van OCW.

Klik hier voor meer informatie over ‘Ontwikkelingstrajecten Schoolleiders’

Klik hier voor meer informatie over ‘Opbrengstgericht Leiderschap’