Minister: meer geld van gemeenten naar schoolgebouwen

Minister Marja van Bijstervledt van OCW roept de gemeenten op meer geld te investeren in kwalitatieve onderwijshuisvesting. Lees verder

De oproep van de minister staat in een brief aan de Tweede Kamer en volgt op de constatering dat de gemeenten elk jaar via het Gemeentefonds meer geld voor onderwijshuisvesting ontvangen dan dat zij eraan uitgeven. Dat is niet verboden, omdat het geld niet geoormerkt is, maar wel zeer onwenselijk, zo benadrukt VOS/ABB al jaren.

Van Bijsterveldt wijst erop dat er in het cluster educatie van het Gemeentefonds in totaal 2,16 miljard euro zit voor het primair en voortgezet onderwijs. Dat bedrag is verdeeld over 'onderwijshuisvesting' (1,31 miljard) en 'overige educatie' (850 miljoen). De uitgaven liggen echter 315 miljoen euro lager. Voor 'onderwijshuisvesting' wordt 150 miljoen minder uitgegeven dan dat ervoor binnenkomt. Voor 'overige educatie' gaat het om een bedrag van 165 miljoen euro.

De minister maakt zich hier zorgen over, omdat het geld hard nodig is om de staat van de gebouwen op orde te houden of te brengen. Ze dringt er via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op aan om de gemeenten ertoe te bewegen de inkomsten uit het Gemeentefonds goed te benutten.

Klik hier voor de Kamerbrief van de minister.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

VOS/ABB dringt er al jaren op aan om de inkomsten en uitgaven van de gemeenten in evenwicht te brengen. In de rechterkolom kunt u een achtergrondartikel uit mei 2009 downloaden, waarin bovenschools manager Rob Beaumont van de bij VOS/ABB aangesloten stichting jong Leren de situatie in Maastricht beschrijft.

Bijlagen