Meer geld voor leerplichtcontroles

Er komt meer geld beschikbaar voor de leerplichtambtenaren van de gemeenten. Dit jaar gaat het om 5,8 miljoen euro en vanaf 2008 structureel om 13 miljoen euro per jaar. Lees verder

De bedragen zijn bekendgemaakt door staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW, die het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in haar portefeuille heeft. Het extra geld komt er vanwege de kwalificatieplicht.

De kwalificatieplicht wordt in het nieuwe schooljaar ingevoerd om schooluitval tegen te gaan. Jongeren die na de volledige leerplicht nog geen diploma op havo- of mbo 2-niveau hebben, moeten onderwijs blijven volgen totdat zij wel zo’n startkwalificatie halen. Vaak zal er voor deze jongeren sprake zijn van een combinatie van leren en werken.