Meer geld voor ondersteuning bso-partners

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor meer kinderopvangplaatsen. Het geld is bedoeld voor ondersteuning van kinderopvangorganisaties, gemeenten en scholen. Het geld dat Dijksma beschikbaar stelt, volgt op voorstellen van de Taskforce Bestrijding Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang. Lees verder

OCW verleent op aanvraag projectsubsidie aan één rechtspersoon als bijdrage in de kosten om kinderopvangorganisaties, gemeenten en scholen te ondersteunen bij het realiseren van meer capaciteit in de kinderopvang.

De subsidieaanvrager is verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering, waarbij geldt dat bepaalde taken moeten worden uitgevoerd door drie ervaren adviseurs. Zij moeten een groot netwerk hebben in respectievelijk de kinderopvang-, gemeente- en onderwijssector.

De aanvraag dient vóór 31 mei 2008 bij de minister te worden ingediend. Hiervoor is een specifiek aanvraagformulier bij de circulaire gevoegd.

Klik hier voor meer informatie over de regeling

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl