Meer havisten en vwo’ers, maar slagingspercentage daalt

In het voortgezet onderwijs kiest een steeds groter deel van de leerlingen voor havo of vwo, maar het slagingspercentage in deze sectoren daalt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees verder

In 2009-2010 namen bijna 85.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan het eindexamen voor havo of vwo. Dat waren er 10.000 meer dan in 2005-2006. Hiertegenover staat een afname van 7.000 eindexamenkandidaten in de lagere leerwegen van het vmbo.  Het slagingspercentage van zowel havisten als vwo’ers nam met 4 procentpunten af.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het CBS.