Meer informatie nodig over G/HVO

Ouders moeten intensiever worden voorgelicht over de wettelijke mogelijkheid dat kinderen in de openbare basisschool specifiek godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO) kunnen volgen. Dat is een van de aanbevelingen in de uitgave De context van G/HVO in het openbaar onderwijs.

De uitgave maakt deel uit van de reeks Kortlopend Onderwijsonderzoek (KLOO) van het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO) hadden om het onderzoek gevraagd. De centrale vraag was in hoeverre schoolbesturen en ouders aandacht hebben voor de mogelijkheid van G/HVO.

Ouders hebben het recht om aan de openbare basisschool te vragen keuzevakken levensbeschouwelijke vorming aan te bieden. Vanuit het oogpunt van uitvoering van overheidsbeleid en vanuit een goede relatie school en ouders is een intensivering van de voorlichting over deze mogelijkheden wenselijk, zo concluderen de onderzoekers.

De keuze voor een bepaalde invulling van levensbeschouwelijk onderwijs hangt volgens hen sterk samen met de pedagogische visie van de school. Gezien het thema levensbeschouwelijke vorming is een dialoog tussen bestuur, schoolleider, docententeam en ouders wenselijk. Een vervolgvraag is hoe docenten levensbeschouwelijke vorming hierbij worden betrokken.

De onderzoekers benadrukken dat levensbeschouwelijke vorming geen kwestie is van keuzevakken óf algemene levensbeschouwelijke vorming, maar van en-en. Het kiezen voor een van beide opties vraagt volgens hen om een politiek debat en besluitvorming. Het raakt, zo concluderen ze, de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing en het karakter van het openbaar onderwijs.