Meer interesse voor lerarenopleidingen

Het aantal studenten dat aangeeft naar de lerarenopleiding te willen, neemt toe. Dat lijkt samen te hangen met de economische crisis, meldt het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Lees verder

Tot juni merkten 4876 potentiĆ«le studenten de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs aan als hun meest favoriete studiekeuze. Dat zijn er 800 meer dan in 2008 en twee keer zoveel als in 2005. Het SBO baseert zich voor deze cijfers op een analyse van de vooraanmeldingen voor lerarenopleidingen.

SBO-directeur Freddy Weima denkt dat de toegenomen interesse samenhangt met de economische crisis en de onzekere arbeidsmarkt. ‘In de meeste regio’s maak je goede kans op een baan en door de vergrijzing blijft de vraag naar leraren nog wel even stijgen.’

Tweedegraads
Er is vooral veel interesse voor de tweedegraadslerarenopleidingen. Van de 800 extra vooraanmeldingen zijn er 100 voor de eerstegraads- en 700 voor de tweedegraadsopleidingen. Bij de laatste opleidingen is de groei sterker dan bij de andere hbo-opleidingen.

Het SBO meldt dat de stijging sinds 2005 een positief effect op de meeste vakken waarvoor een lerarentekort geldt. Dat is vooral bij Duits en Wiskunde het geval, maar ook bij economie, natuurkunde, scheikunde en Nederlands. Alleen de techniekvakken trekken geen extra belangstelling.

Pabo
Het aantal vooraanmeldingen tot juni bij de pabo is al enkele jaren gelijk. Omdat vrij veel mbo-onderwijsassistenten naar de pabo gaan en zij vaak zeker van hun keuze zijn, meldt 60 procent van de aankomende studenten zich vroeg aan. Van de jongeren die zich in de zomer aanmelden, loopt het aantal al enige jaren terug.

Hoewel de pabo nog steeds de populairste hbo-opleiding is, daalt sinds 2003 de daadwerkelijke nieuwe instroom aan studenten.