Meer jongeren kiezen exact

De totale instroom van studenten in universitaire bètatechnische studies is sinds 2000 met 62 procent gestegen. In het hbo bedraagt de stijging 15 procent, vergeleken met 2002. Vooral meisjes kiezen vaker exact, meldt het Platform Bèta Techniek. Lees verder

Ook in het voortgezet onderwijs stijgt de keuze voor de exacte profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid, meldt het platform. Binnen het vwo is de groei van N-profielkeuze 68 procent en binnen het havo 71 procent. Ook daar is sprake van een forse stijging van het aantal meisjes dat voor een N-profiel kiest, namelijk 93 procent vergeleken met 2004.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het Platform Bèta Techniek.