Meer jongeren met diploma van school

Meer leerlingen zijn vorig schooljaar met een dpiloma van school gegaan. Het aantal voortijdig schoolverlaters nam verder af, met 6 procent. Dat meldt het ministerie van OCW. Lees verder

Vooral scholen in het middelbaar beroepsonderwijs wisten veel voortgang te boeken, maar ook in het voortgezet onderwijs ging het de goede kant op. Volgens het ministerie ligt dat aan de intensieve en resultaatgerichte aanpak tussen scholen, gemeenten en het Rijk.

‘Het voortgezet onderwijs speelt een grote rol bij het voorbereiden van leerlingen bij de overstap naar vervolgonderwijs. Met name door goede loopbaanoriëntatie en adequate begeleiding lukt het scholen om leerlingen op school te houden’, zegt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Op de website van het ministerie staat een uitgebreider bericht.