Meer leerlingen in reboundvoorzieningen

Het aantal leerlingen uit het voortgezet onderwijs dat naar een reboundvoorziening werd verwezen, is in het schooljaar 2006-2007 met 70 procent gestegen in vergelijking met het schooljaar daarvoor. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Lees verder

In 2006-2007 nam het aantal vo-leerlingen dat in een opvangvoorziening kwam toe van 1654 tot 2818. De stijging was volgens het NJi vooral het gevolg van het feit dat er meer plaatsen beschikbaar kwamen. Het is dus niet zo dat er ineens veel meer leerlingen waren met onacceptabele gedragsproblemen.

Het NJi meldt verder in de ‘Monitor Reboundvoorzieningen voortgezet onderwijs 2007’ dat onhandelbare leerlingen gemiddeld ruim 14 weken in een opvangvoorziening zitten. Het gaat vooral om jongens uit het tweede of derde leerjaar van het vmbo. 

De reboundvoorzieningen werden ingesteld nadat leerling Murat D. van het vroegere Terra College (de huidige Scholengroep Den Haag-Zuidwest) in januari 2004 adjunct-directeur Hans van Wieren had doodgeschoten.