Meer leerlingen in speciaal onderwijs, vooral jongens

In het schooljaar 2011-2012 lag het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs 30 procent hoger dan in 2003-2004. De toename is voor een groot deel te verklaren door de stijging van het aantal jongens met ernstige opvoed- en gedragsproblemen in cluster 4 van het speciaal voortgezet onderwijs. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees verder

In het schooljaar 2011-2012 zaten ruim 70.000 leerlingen op speciale scholen. Dat is bijna 2 procent van alle leerlingen tot 25 jaar. In 2003-2004 ging het om 54.000 leerlingen. In het speciaal voortgezet onderwijs was een toename te zien van 20.000 tot circa 36.000. Het aantal leerlingen dat gebruikmaakte van basisonderwijs op speciale scholen bleef vrijwel gelijk.

In 2011-2012 zaten ruim 2,5 keer zoveel jongens als meisjes op speciale scholen. Het aantal jongens op speciale scholen nam sterk toe van bijna 38.000 in 2003-2004 naar meer dan 50.000 in 2011-2012. Vooral het aandeel jongens in cluster 4 van het voortgezet onderwijs steeg. Het aantal meisjes op speciale scholen bleef nagenoeg constant.

Het CBS keek ook naar regionale verschillen. In de provincies Overijssel en is het aandeel leerlingen op speciale scholen het grootst. Drenthe scoort het laagst.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het CBS.