Meer ouderschapsverlof, minder kinderopvang

Ouders nemen voor hun kinderen meer verlof op, ook als ze daar geen vergoeding van hun werkgever voor krijgen. Deze toename valt samen met een afname van het gebruik van kinderopvang.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar ruim 182 duizend Nederlanders ouderschapsverlof opnamen. In 2011 waren dat er nog 160 duizend. Vooral vrouwen nemen ouderschapsverlof op, maar ook steeds meer mannen doen dat.

Ouders met kinderen tot 8 jaar kunnen voor maximaal 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Het ligt aan hun werkgever of ze (gedeeltelijk) worden doorbetaald.

De toename van het aantal ouders dat ouderschapsverlof neemt, valt samen met het dalende aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat. Het aantal aanvragen voor kinderopvangtoeslag is vorig jaar met 18 procent gedaald, zo blijkt uit recente cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.