Meer samenwerking primair onderwijs en pabo’s

De PO-Raad en de HBO-raad willen de komende jaren samen de kwaliteit van het primair onderwijs en de pabo’s verbeteren. De sectorraden hebben daar met elkaar afspraken over gemaakt. Lees verder

De samenwerking richt zich op drie punten. De pabo’s gaan een bijdrage leveren aan het opbrengstgericht werken van de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Als tweede punt wordt genoemd dat de scholen actief gaan meewerken aan het opleiden van toekomstige leraren. Het derde punt is dat scholen en opleidingen gaan samenwerken bij de verdere professionalisering van leraren.

De PO-Raad en de HBO-raad werken dit in de komende tijd verder uit op basis van de input van regionale samenwerkingsverbanden.

Klik hier voor een persbericht van de PO-Raad en de HBO-raad.