Meer samenwerking tussen belangenorganisaties

VOS/ABB, de andere besturenorganisaties in het funderend onderwijs, de schoolleidersorganisatie AVS en de sectorraden PO-Raad en VO-raad wensen hun samenwerking te versterken. Zij streven ernaar om tegen lagere kosten de schoolbesturen beter te bedienen. Ook willen ze namens de onderwijssector een krachtiger en eenduidiger geluid aan de politiek in Den Haag laten horen. Lees verder

Op 29 november hebben VOS/ABB en de andere genoemde organisaties een bijeenkomst gehad onder voorzitterschap van bestuursvoorzitter René Smit van de Vrije Universiteit en begeleid door organisatiedeskundige Frans Huizenga. Deze bijeenkomst volgde op een dag in juli, toen de organisaties ook bij elkaar kwamen.

De organisaties verkennen de komende periode hoe zij de versterkte samenwerking willen vormgeven in een ander organisatorisch model en verbeterde werkwijzen. In het voorjaar hopen VOS/ABB en de overige organisaties conclusies te trekken. Die zullen vervolgens met de respectievelijke leden worden besproken.