Meer schoolboeken toegankelijk voor dyslecten

De Stichting Dedicon gaat in opdracht van het ministerie van OCW schoolboeken toegankelijk maken voor dyslectische leerlingen. OCW investeert hierin drie miljoen euro voor de komende drie jaar. Lees verder

De meest gebruikte boeken in het primair en voortgezet onderwijs worden de komende jaren omgezet in een vorm die geschikt is voor de softwareprogramma’s Sprint+ en Kurzweil. Deze programma’s stellen dyslectische leerlingen in staat de inhoud van een leer- of werkboek niet alleen te lezen, maar ook te beluisteren met behulp van de tekst-naar-spraak-software die deel uitmaakt van de pakketten.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schreef in mei 2009 een openbare aanbestedingsprocedure uit voor het produceren, reproduceren en distribueren van aangepast lesmateriaal voor leerlingen met dyslexie in het primair en voortgezet onderwijs. De aanbesteding is nu gegund aan Dedicon.

Dedicon bouwt in drie schooljaren (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012) een royale collectie op van aangepaste schoolboeken. Scholen kunnen de bestanden bij Dedicon bestellen voor leerlingen die beschikken over een dyslexieverklaring, vanaf groep 5 in het primair onderwijs. De eerste bestanden komen naar verwachting al in november 2009 beschikbaar.

Via de website van Dedicon kunnen scholen zich hiervoor aanmelden. De kosten van de aangepaste schoolboeken zijn 4,50 euro per dyslectische leerling per jaar. OCW wijst er op dat, nu de gratis schoolboeken zijn ingevoerd, de vo-scholen ook verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van aangepast lesmateriaal. Zie hiervoor www.gratisschoolboeken.nl onder de kop ‘wat wordt gratis?’

Stichting Dedicon is in Nederland specialist in het maken van aantrekkelijke alternatieve leesvormen. In opdracht van bedrijven en overheden onderzoekt en ontwikkelt Dedicon oplossingen die ervoor zorgen dat iedereen kan lezen wat hij wil in een vorm die bij hem past. Het bedrijf produceert onder meer boeken, kranten, tijdschriften, educatief materiaal en informatie in vergrote, digitale en gesproken vorm, in braille en in hybride vorm (een combinatie van beeld en spraak). Zie verder www.dedicon.nl.