Meer subsidie voor frisse scholen

Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor meer frisse lucht in scholen en energiebesparing is met 5 miljoen euro verhoogd tot ruim 103 miljoen euro. Dat meldt het ministerie van OCW. Lees verder

Het bedrag van 5 miljoen euro was oorspronkelijk bedoeld voor een aantal experimenten in het kader van het integraal aanbesteden. Het bleek echter niet mogelijk om hiervoor tijdig een regeling tot stand te brengen.

Gemeente- en schoolbesturen die een aanvraag hebben ingediend tot 125 procent, kunnen nu alsnog de volledige aanvraag gehonoreerd krijgen. Gemeenten hoeven hiervoor geen actie te ondernemen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.