Meer tijd en geld voor fusies kleine basisscholen

Kleine basisscholen in gebieden met bevolkingskrimp krijgen langer de tijd en meer financiële armslag om tot een fusie te komen. Dat meldt het ministerie van OCW. Lees verder

Volgens OCW wijst de praktijk uit dat de huidige termijn van twee jaar bij fusies van kleine scholen vaak te kort is om de organisatie daar goed op te kunnen aanpassen. Daarom is besloten de compensatieregeling te verlengen naar vijf jaar. 

Een fusie van twee of meer kleine scholen kan een oplossing zijn om het onderwijsvoorzieningenniveau op peil te houden. Het blijkt echter dat fuseren financieel lastig is, omdat besturen van samengevoegde basisscholen in totaal minder bekostiging krijgen.

Het schoolbestuur ontvangt nu gedurende twee jaar een aflopende compensatie voor de daling van de bekostiging. De minister wil daar vijf jaar van maken. Volgens het nieuwe voorstel ontvangen de scholen het eerste jaar 100 procent extra bekostiging, het tweede jaar 80 procent, het derde jaar 60 procent, het vierde jaar 40 procent en het vijfde en tevens laatste jaar 20 procent.

Naast deze maatregel wordt een wetsvoorstel voorbereid dat het mogelijk maakt scholen vijf jaar in plaats van drie jaar onder de opheffingsnorm in stand te houden. Beide maatregelen geven de schoolbesturen meer ruimte om de organisatie aan te passen. De regelgeving voor samenvoeging van basisscholen wordt met ingang van 1 augustus 2012 doorgevoerd, zo meldt OCW.

Interview met directeur openbare basisschool
Klik hier voor berichtgeving van de NOS. In het audiofragment bij het bericht komt directeur Albert Elken van de openbare Burgemeester Storkschool in Dwingeloo en obs De Eemster in het gelijknamige Drentse dorp aan het woord. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 8.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

Illustratie: CBS