Meer zorg van jeugdarts werkt tegen schooluitval

Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten meer zorg krijgen van jeugdartsen om schooluitval tegen te gaan. GGD Nederland vindt dat minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin daar meer geld voor moet uittrekken. Lees verder

Scholieren in het voortgezet onderwijs komen nauwelijks nog in contact met jeugdartsen. Dat leidt er volgens GGD Nederland toe dat eventuele problemen niet op tijd worden gesignaleerd, waardoor onnodig veel leerlingen zonder diploma van school gaan.

Op basis van de resultaten van een pilot op een aantal vo-school concludeert GGD Nederland dat meer zorg van de jeugdartsen ertoe leidt dat de schooluitval afneemt. De proef werd onder meer uitgevoerd op Tessenderlandt, een katholieke mavo en vmbo in Breda. Het ziekteverzuim onder leerlingen nam daar in een jaar tijd met tweederde af.

GGD Nederland wijst erop dat de school de extra begeleiding door jeugdartsen zelf moest betalen. Dat is volgens de koepelorganisatie niet goed. Op 1 oktober volgt er overleg met minister Rouvoet. Er is naar schatting 16 miljoen euro nodig om de begeleiding door jeugdartsen te verbeteren.